wtorek, 17 marca 2020

Przebudzenie z ksiażką - konkurs

http://www.planszowkiwedwoje.pl/2020/03/przebudzenie-z-ksiazka-konkurs.html
Nastały takie czasy, że można tylko siedzieć w domu i czytać, oglądać seriale albo grać z domownikami w planszówki i RPG-i. Jako że kolejkę seriali, gier i książek mamy dłuuuugą, to tajemnicze pudełko od wydawnictwa FoxGames możemy oddać jakiemuś spragnionemu wrażeń szczęśliwcowi...

ZADANIE:

 • Zrób zdjęcie o tematyce "Przebudzenie z książką".
 • Zwycięski pomysł zostanie opublikowany na blogu Planszówki we dwoje.
 • Wasze dane posłużą jedynie w celach konkursowych,
  czyli do ogłoszenia wyników i przyznania nagrody.

Termin:

 • do końca soboty 21 marca 2020 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której zdjęcie będzie najbardziej oryginalne i pasujące do tematu

Nagroda:

 • tajemnicze pudełko od wydawcy (prawdopodobnie z Dziennikiem 29: Przebudzeniem ;) )

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Przebudzenie z książką" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
 2. Sponsorem nagrody - tego co znajduje się w tajemniczym pudełku - jest wydawnictwo Foxgames.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 17.03.2020 roku do 21.03.2020 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia o tematyce "Przebudzenie z książką" i umieszczenie go pod wpisem konkursowym na fanpage'u bloga Planszówki we dwoje.lub przesłanie na adres planszowki.we.dwoje@gmail.com wpisując w tytule "Przebudzenie z książką".
 11. Przesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 12. Zgłaszający musi posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonego utworu oraz musi być jego autorem.
 13. Laureatem konkursu zostanie osoba, której zdjęcie uznamy za najciekawszą, oryginalną, zabawną i pasującą do tematu Konkursu.
 14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora. 
 15. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze.
 16. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 17. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zakończenia Konkursu.
 18. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 12 (dwunastu) dni od poinformowania go o zwycięstwie, przesłać swoje dane do wysyłki Organizatorowi w wiadomości na Facebooku lub wiadomości e-mail, zależnie od formy przesłania pracy konkursowej.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnych danych.
 20. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo FoxGames. Dziękujemy!
http://www.foxgames.pl/

1 komentarz:

 1. Jak chodzi o mnie to ja naprawdę lubię czytać książki.Miesięcznie czytam dwie książki.

  OdpowiedzUsuń