poniedziałek, 18 listopada 2019

Wejściówka na Festiwal Gramy - konkurs

http://www.planszowkiwedwoje.pl/2019/11/wejsciowka-na-festiwal-gramy-konkurs.html
Plany na weekend? Oczywiście Festiwal Gramy połączony z Targami Gra i Zabawa! Jedna z największych imprez planszówkowych w kraju to coś, co należy wpisać w swój kalendarz. Na gdańskim Gramy pojawiamy się regularnie od kilku lat i ten rok tego nie zmieni. Jako że objęliśmy tę edycję naszym patronatem, to mamy dla Was konkurs, w którym można zgarnąć jedną dwudniową wejściówkę na imprezę! Szczegóły we wpisie.

ZADANIE:

 • Napisz krótki wierszyk (maksymalnie 4 wersy/200 znaków) opisujący dlaczego chcesz wybrać się na Festiwal Gramy.
 • W tytule e-maila wpisz "Festiwal Gramy - konkurs".
 • Zwycięski pomysł zostanie opublikowany na blogu Planszówki we dwoje.
 • Wasze dane posłużą jedynie w celach konkursowych,
  czyli do ogłoszenia wyników i przyznania nagrody.

Termin:

 • do końca czwartku 21 listopada 2019 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której wierszyk uznamy za najbardziej przekonywający, zabawny i porywający

Nagroda:

 • dwudniowa wejściówka na Festiwal Gramy

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Wejściówka na Festiwal Gramy - konkurs" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
 2. Sponsorem nagrody - dwudniowej wejściówki na Festiwal Gramy - jest wydawnictwo Rebel.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 18.11.2019 roku do 21.11.2019 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego wierszyka (maksymalnie 4 wersy/200 znaków) opisujący dlaczego chcesz wybrać się na Festiwal Gramy i przesłanie utworu na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com lub umieszczenie go pod wpisem konkursowym na fanpage bloga Planszówki we dwoje.
 11. Przesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 12. Zgłaszający musi posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonego utworu oraz musi być jego autorem.
 13. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź uznamy za najciekawszą, oryginalną, zabawną i pasującą do naszych preferencji.
 14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora. 
 15. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze.
 16. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 17. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zakończenia Konkursu.
 18. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 12 (dwunastu) godzin od poinformowania go o zwycięstwie, przesłać swoje imię i nazwisko na adres e-mail Organizatora lub w wiadomości na Facebooku (zależnie od formy wysyłki zgłoszenia).
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnych danych.
 20. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo REBEL. Dziękujemy!

2 komentarze:

 1. A czy to jest jakiś imienny bilet czy można oddać koledze z Gdańska ewentualnie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podczas wejścia będzie pewnie imienny, ale możesz wygrać go dla kogoś ;)
   - W.

   Usuń