poniedziałek, 22 lipca 2019

Podręcznik Gracza i Ekran Mistrza Podziemi do 5 edycji D&D - konkurs

http://www.planszowkiwedwoje.pl/2019/07/podrecznik-gracza-i-ekran-mistrza.html
Jeśli śledzicie bloga lub jego fanpage, to wiecie pewnie, że ostatnio wkręciliśmy się w Dungeons&Dragons, czyli najstarszą grę RPG. O całej tej zabawie pisaliśmy we wrażeniach z Zestawu Startowego oraz w jego recenzji. Teraz, dzięki wydawnictwu Rebel, mamy do rozdania Podręcznik Gracza (ładnie ilustrowana książka w twardej oprawie, która opisuje zasady tworzenia postaci i rozgrywki w D&D) oraz Ekran Mistrza Podziemi, czyli zasłonę, za którą MP może ukrywać swoje notatki i materiały. Na ekranie nadrukowano przydatne podczas prowadzenia sesji tabele i informacje.

Konkurs trwa do końca niedzieli (28.07). Szczegóły w dalszej części wpisu!

Karczmarz uderzył ręką kilka razy w blat baru. Rozmowy ucichły. Przyszła pora na występ! W niewielkim miasteczku wszyscy z niecierpliwością czekali na rzadkie występy wędrownych grajków, bardów, poetów i bajarzy. Na scenę wkroczył niewysoki, szczupły mężczyzna z instrumentem muzycznym w ręku. Rozejrzał się po zebranych, którzy wstrzymali oddech. Zagra? Zaśpiewa? Wyrecytuje coś do wtóru muzyki? Opowie nastrojową historię?

ZADANIE:

 • Wciel się w rolę występującego! Stwórz krótką przyśpiewkę/piosenkę/wiersz/opowieść, którą ten mógłby zaprezentować zebranym w karczmie. Utwór (w formie pisemnej) musi być utrzymany w klimacie Faerunu z Zapomnianych Krain, nie powinien przekroczyć 1000 znaków ze spacjami. 
 • W zgłoszeniu zaznacz, którą nagrodę chciałbyś wygrać
  (Ekran Mistrza Podziemi czy Podręcznik Gracza).
 • Odpowiedź prześlij na adres: planszowkiwedwoje@gmail.com lub umieść w komentarzu pod wpisem konkursowym na Facebooku.
 • W tytule e-maila wpisz "DnD - konkurs".
 • Zwycięski pomysł zostanie opublikowany na blogu Planszówki we dwoje.
 • Wasze dane posłużą jedynie w celach konkursowych,
  czyli do ogłoszenia wyników i wysyłki nagród.

Termin:

 • do końca niedzieli 28 lipca 2019 roku

Zwycięzcy:

 • osoby, których prace uznamy za najbardziej pomysłowe, klimatyczne, zabawne,
  przejmujące i ogólnie najlepsze.
 • Dla każdej nagrody zostanie wybrana osobna praca
  (jedna osoba zdobędzie Podręcznik Gracza, druga Ekran Mistrza Podziemi)

Nagrody:

 • Podręcznik Gracza, Ekran Mistrza PodziemiRegulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Podręcznik Gracza i Ekran Mistrza Podziemi do 5 edycji D&D" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
 2. Sponsorem nagrody - Podręcznika Gracza oraz Ekranu Mistrza Podziemi - jest wydawnictwo Rebel.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 22.07.2019 roku do 28.07.2019 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiej przyśpiewki/piosenki/wiersza/opowieści (w formie pisemnej), którą wędrowny grajek/bard/bajarz/poeta mógłby zaprezentować zebranym w karczmie gościom i przesłanie utworu na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com lub umieszczenie go pod wpisem konkursowym na fanpage bloga Planszówki we dwoje. Utwór musi być utrzymany w klimacie Faerunu z Zapomnianych Krain, nie powinien przekroczyć 1000 znaków ze spacjami.
 11. W zgłoszeniu należy podać nazwę nagrody, o którą ubiega się zgłaszający (Ekran Mistrza Podziemi albo Podręcznik Gracza).
 12. Przesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 13. Zgłaszający musi posiadać pełnię praw autorskich do zgłoszonego utworu oraz musi być jego autorem.
 14. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź uznamy za najciekawszą, oryginalną, klimatyczną i pasującą do naszych preferencji. Dla każdej z nagród zostanie wybrana jedna praca i jeden laureat.
 15. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora. 
 16. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze.
 17. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 18. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 19. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania go o zwycięstwie, przesłać swój adres korespondencyjny na adres e-mail Organizatora lub w wiadomości na Facebooku (zależnie od formy wysyłki zgłoszenia).
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 21. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 22. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo REBEL. Dziękujemy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza