środa, 29 maja 2019

Powstanie Minibossów - konkurs

Boss Monster nie da o sobie tak łatwo zapomnieć. To w końcu nie lada Boss! Tym bardziej teraz, gdy do pomocy postanowił wynająć gromadkę popleczników, czyli minibossów, by ostatecznie odsunęli od niego groźbę śmierci z rąk nieudolnych bohaterów. Jednym słowem na stoły wjeżdża nowa, trzecia część oryginalnej karcianki Boss Monster, a my mamy z tej okazji minikonkurs.

Recenzję podstawowego Boss Monstera możecie przeczytać tutaj, a Boss Monstera 2 tutaj.

ZADANIE:

 • Wyobraź sobie, że jesteś śmiałkiem odbywającym bohaterską wyprawę w świecie fantasy. Wymyśl questa (zadanie), którego mógłbyś otrzymać na trakcie w drodze do bossa, a który mógłby przerodzić się w jakąś bardziej epicką historię.
 • Odpowiedź prześlij na adres: planszowkiwedwoje@gmail.com.
 • W tytule e-maila wpisz "Powstanie Minibossów - konkurs".
 • Zwycięski pomysł zostanie opublikowany na blogu Planszówki we dwoje.
 • Wasze dane posłużą jedynie w celach konkursowych,
  czyli do ogłoszenia wyników i wysyłki gry.

Termin:

 • do końca niedzieli 2 czerwca 2019 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której pomysł najbardziej przypadnie nam do gustu

Nagroda:

 • Boss Monster: Powstanie MinibossówRegulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Powstanie Minibossów" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
 2. Sponsorem nagrody - gry Boss Monster: Powstanie Minibossów - jest Fabryka Kart Trefl-Kraków.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 29.05.2019 roku do 2.06.2019 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie ciekawego questa (zadania), który mógłby otrzymać śmiałek odbywający bohaterską wyprawę w świecie fantasy, w drodze do bossa, a który mógłby przerodzić się w epicką historię i przesłanie pomysłu na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com.
 11. Przesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 12. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź uznamy za najciekawszą, oryginalną i pasującą do naszych preferencji.
 13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora. 
 14. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze.
 15. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 16. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 17. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania go o zwycięstwie, przesłać swój adres korespondencyjny na adres e-mail Organizatora lub w wiadomości na Facebooku (zależnie od formy wysyłki zgłoszenia).
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 19. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 20. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest Fabryka Kart Trefl-Kraków. Dziękujemy!2 komentarze: