środa, 19 grudnia 2018

Szarlatański kociołek - konkurs zakończony

http://www.planszowkiwedwoje.pl/2018/12/szarlatanski-kocioek-konkurs.html
Niedawno recenzowaliśmy Szarlatanów z Pasikurowic (recenzja), czas więc na konkurs! Przygotowując świąteczną planszówkową miksturę zagapiliśmy się i nie wiemy ile elementów trafiło do garnka. Potrzebujemy pomocy! Osoba, która prawidłowo wskaże liczbę składników w garnku otrzyma swoich własnych Szarlatanów z Pasikurowic!

Zadanie:

 • Odgadnij ile elementów znajduje się w garnku ze zdjęcia.

 • Odpowiedź prześlij na adres: planszowkiwedwoje@gmail.com albo...
 • ...umieść ją w komentarzu pod wpisem konkursowym na naszym fanpage'u.
 • W tytule e-maila wpisz "Szarlatański konkurs".
 • Wasze dane i wiadomości posłużą jedynie w celach konkursowych, laureata poprosimy o przekazanie adresu do wysyłki sponsorowi nagrody, czyli wydawnictwu G3.
Ile elementów z gier znajduje się w kociołku?

Termin:

 • do końca niedzieli 23 grudnia 2018 roku

Zwycięzca:

 • osoba, która poda liczbę elementów w kociołku lub będzie najbliżej prawidłowej odpowiedzi

Nagroda:

 • gra planszowa Szarlatani z Pasikurowic


Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Szarlatański kociołek" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
 2. Sponsorem nagrody - gry planszowej Szarlatani z Pasikurowic - jest wydawnictwo G3.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 19.12.2018 roku do 23.12.2018 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest wskazanie liczby elementów w garnku na zdjęciu konkursowym i przesłanie odpowiedzi na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com albo umieszczenie jej pod wpisem konkursowym na fanpage'u bloga.
 11. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź będzie prawidłowa lub najbliżej prawidłowej. W przypadku kilku takich samych odpowiedzi decyduje kolejność zgłoszeń.
 12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora. 
 13. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.
 14. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 15. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 16. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania go o zwycięstwie, przesłać swój adres korespondencyjny na adres e-mail Sponsora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 19. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo G3. Dziękujemy!

http://www.g3poland.com/G3/marka,20/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza