niedziela, 4 listopada 2018

Wygraj grę Ehtnos - konkurs dla Patronów

http://www.planszowkiwedwoje.pl/2018/11/wygraj-gre-ehtnos-konkurs-dla-patronow.html
Szybki konkurs dla Patronów, w którym do zgarnięcia jest nasz egzemplarz gry Ethnos! Ogrywany jedynie na potrzeby recenzji, bo niestety nie podbił naszych serc.

Zadanie dla Patronów:

 • Napisz jaką jedną rzecz najbardziej lubisz w hobby jakim są gry planszowe!

 • W konkursie rozpatrywane będą jedynie prace Patronów bloga (stopień wsparcia FAN) Planszówki we dwoje, którzy wspierają/wspierali stronę w dowolnym momencie trwania konkursu
  (między 4.11.2018 a 11.11.2018)
 • Odpowiedź prześlij na adres: planszowkiwedwoje@gmail.com albo...
 • ...jako wiadomość na Patronite.
 • W tytule e-maila wpisz "Konkurs Ehtnos".
 • Wasze dane i wiadomości posłużą jedynie w celach konkursowych, po zakończeniu konkursu zostaną usunięte.

Termin:

 • do końca niedzieli 11 listopada 2018 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której pracę wybierzemy (ciekawa odpowiedź, dobre uzasadnienie)

Nagroda:

 • używany egzemplarz gry Ethnos


Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Konkurs Ehtnos" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
 2. Sponsorem nagrody - gry planszowej Ethnos - jest redakcja bloga Planszówki we dwoje.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 4.11.2018 roku do 11.11.2018 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest napisanie, jaka jedna rzecz najbardziej podoba się uczestnikowi w hobby jakim są gry planszowe i przesłanie odpowiedzi  na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com
 11. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź zostanie wybrana przez redakcję Planszówek we dwoje.
 12. Do Konkursu może przystąpić każdy Patron bloga Planszówki we dwoje wspierający stronę Planszówki we dwoje na portalu Patronite.pl, zamieszkujący na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje.
 13. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze.
 14. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane uczestników zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, dane laureata zostaną usunięte po otrzymaniu przez niego nagrody.
 15. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 16. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania go o zwycięstwie, przesłać swój adres korespondencyjny na adres e-mail Organizatora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 19. Nagrodę wysyła Organizator do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Powodzenia! 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza