piątek, 18 maja 2018

Komiksy paragrafowe - konkurs zakończony

http://www.planszowkiwedwoje.pl/2018/03/komiksy-paragrafowe-dokonaj-wyboru.html

W czwartek Kasia zrecenzowała Mystery, w przyszłym tygodniu pojawi się mój tekst o Technomagach, a to dobra okazja do konkursu! Do wygrania zestaw dwóch komiksów paragrafowych!

Zadanie:

 • Napisz co było Twoją ulubioną zabawką/zabawą/rozrywką z dzieciństwa i dlaczego.

 • Odpowiedź prześlij na adres: planszowkiwedwoje@gmail.com.
 • W tytule e-maila wpisz "Konkurs weekendowy", wiadomość podpisz imieniem i nazwiskiem/pseudonimem.
 • Każdy może wysłać tylko jedno zgłoszenie.  

Termin:

 • do końca niedzieli 20 maja 2018 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której odpowiedź najbardziej się nam spodoba

Nagroda:

 • zestaw dwóch komiksów paragrafowych


Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Komiksy paragrafowe - konkurs weekendowy" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowkiwedwoje.pl).
 2. Sponsorem nagrody - zestawu dwóch komiksów paragrafowych - jest wydawnictwo FoxGames.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 18.05.2018 roku do 20.05.2018 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie "co było Twoją ulubioną zabawką/zabawą/rozrywką z dzieciństwa i dlaczego" oraz przesłanie jej na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com.
 11. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź zostanie wybrane przez redakcję Planszówek we dwoje.
 12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora.
 13. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 14. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 15. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 16. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny, korzystając z adresu e-mail, z którego wysłał zgłoszenie.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 19. Nagrodę wysyła Organizator do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo FoxGames. Dziękujemy!

http://www.foxgames.pl/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza