czwartek, 5 października 2017

Karma wraca - konkurs zakończony

http://www.planszowkiwedwoje.pl/2017/10/karma-wraca-konkurs.html

Przybywa nam czytelników i fanów na Facebooku, pora się odwdzięczyć! Karma w końcu wraca! Wraz z FoxGames przygotowaliśmy konkurs, w którym wygrać można Karmakę (recenzja). Wystarczy napisać, która planszówka zasługuje na odrodzenie w nowym wcieleniu i jak powinno ono wyglądać!

Konkurs trwa  do 10 października. Regulamin i szczegóły zabawy znajdziecie w dalszej części wpisu.

Zadanie:

 • Napisz, która planszówka zasługuje na odrodzenie się w nowym
  (lepszym lub gorszym) wcieleniu i jak powinno ono wyglądać!

 • Prześlij odpowiedź na adres: planszowkiwedwoje@gmail.com albo
  umieść ją w komentarzu pod wpisem na Facebooku.
 • Jeśli post na fanpage'u zbierze 20 udostępnień, to do puli nagród trafi Zaplątana sawanna, którą przyznamy jednej z osób wybranych spośród odpowiadających na fanpage'u!


 • W tytule e-maila wpisz "Karma wraca - konkurs". 

 • Termin:

  • do końca wtorku 10 października 2017 roku

  Zwycięzca:

  • osoba, której odpowiedź wybiorą autorzy Planszówek we dwoje

  Nagroda:

  • gra Karmaka
   

  Regulamin:

  1. Organizatorem konkursu "Karma wraca" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com).
  2. Sponsorem nagrody – gry Karmaka – jest wydawnictwo FoxGames. 
  3. Pula nagród w konkursie może ulec zmianie.
  4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
  5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
  6. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
  7. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
  9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  10. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 05.10.2017 roku do 10.10.2017 roku, do godziny 23:59.
  11. Zadaniem konkursowym jest napisanie, która planszówka zasługuje na odrodzenie się w nowym (lepszym lub gorszym) wcieleniu i jak powinno ono wyglądać i przesłanie odpowiedzi na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com albo umieszczenie jej w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Planszówek we dwoje.
  12. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź zostanie wybrana przez redakcję Planszówek we dwoje.
  13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora.
  14. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
  15. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
  16. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
  17. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny, korzystając z adresu e-mail/konta na Facebooku, z którego wysłał zgłoszenie.
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
  19. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
  20. Nagrodę wysyła Organizator do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

  Powodzenia! 

  Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo FoxGames. Dziękujemy!

  http://www.foxgames.pl/

  Brak komentarzy:

  Publikowanie komentarza