poniedziałek, 11 września 2017

Planszówkowa obelga - konkurs zakończony

https://planszowki.blogspot.com/2017/09/planszowkowa-obelga-konkurs-z-loza.html

Chyba każdemu zdarzyło się demotywować przeciwnika podczas emocjonującej partyjki i prowokować go do popełnienia błędu.
Z taką strategią możesz grać co najwyżej w monopol! Idzie ci tak dobrze, że twoje figurki same się przewracają! Weź wyjdź i nie wracaj ;)!
Loża Szyderców nie jest grą dla ludzi o słabych nerwach! Czarna wersja raczej też nie złagodzi tonu. Dlatego pozostając w klimacie mamy dla Ciebie jedno zadanie - wymyślić najlepszą, najbardziej wredną lub zabawną planszówkową obelgę! Pokaż, że nie masz litości dla swoich planszówkowych oponentów!

Konkurs trwa  do 13 września. Regulamin i szczegóły zabawy znajdziecie w dalszej części wpisu.

Lożę Szyderców znajdziecie na oficjalnej stronie oraz na Facebooku.

Zadanie:

 • Wymyśl najlepszą (niewulgarną!) planszówkową obelgę.
 • Prześlij odpowiedź na adres: planszowkiwedwoje@gmail.com.
 • W tytule wiadomości wpisz "Planszówkowa obelga - konkurs".


Termin:

 • do końca środy 13 września 2017 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której odpowiedź wybiorą autorzy Planszówek we dwoje

Nagroda:

 • gra Loża Szyderców Black

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Planszówkowa obelga" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com).
 2. Sponsorem nagrody – gier Loża Szyderców Black – jest wydawnictwo Simple Solution.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 11.09.2017 roku do 13.09.2017 roku, do godziny 23:59.
 10. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie najlepszej planszówkowej obelgi i przesłanie jej na adres e-mail: planszowkiwedwoje@gmail.com.
 11. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź zostanie wybrana przez redakcję Planszówek we dwoje.
 12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz pracownicy Sponsora.
 13. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 14. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 15. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 16. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny, korzystając z adresu e-mail, z którego wysłał zgłoszenie.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 18. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 19. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania adresu Laureata.

Powodzenia! 

Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Simple Solution. Dziękujemy!

http://www.lozaszydercow.com/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza