wtorek, 2 maja 2017

Zdobądź Cytadelę - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2017/05/zdobadz-cytadele-konkurs.html
Dostałeś swoje pierwsze duże zadanie! I to jakie! Zostałeś zwiadowcą, który pomoże w przygotowaniu ataku na potężną cytadelę! Sęk w tym, że dowództwo oczekuje pełnego raportu, więc teraz odmrażasz sobie tyłek siedząc w mokrych chaszczach i liczysz. Liczysz wszystko. Przyjezdnych, łuczników, strażnice i wieże, budynki, drzewa... Zaśmiałbyś się, ale sam książę powiedział jasno - wszystko. Każdy element, każdą cegłę, każdy galon wody w fosie. Więc siedzisz i liczysz. Całe szczęście, że cytadela wygląda na wartą zdobycia i odwiedzenia.

Szczegóły i regulamin zabawy w dalszej części wpisu!

Zadanie:

 • podaj liczbę elementów, z których składa się widoczna na zdjęciu (TUTAJ) cytadela
 • weź pod uwagę wszystkie elementy z różnych gier: figurki, żetony, karty, pudełka itd.
 • odpowiedź umieść w komentarzu pod wpisem konkursowym na Facebooku (TUTAJ)

Termin:

 • do niedzieli 7 maja 2017 roku

Zwycięzcy:

 • dwie osoby, które wskażą poprawną lub najbliższą poprawnej liczbę
 • w przypadku remisu decyduje kolejność zgłoszeń

Nagroda:Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Zdobądź Cytadelę" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com). 
 2. Sponsorem nagrody – wejściówek na konwent – jest BRZ ART, organizator Festiwalu Fantastyki Cytadela.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 6. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 2.05.2017 roku do 7.05.2017 roku, do godziny 23:59.
 7. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 9. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Zadaniem konkursowym jest wskazanie liczby elementów, z których składa się ułożona cytadela wraz z otoczeniem widoczna na zdjęciu. Odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod wpisem konkursowym na fanpage'u Planszówek we dwoje na Facebooku (https://www.facebook.com/Planszowkiwedwoje/photos/a.509476482486641.1073741828.466981716736118/1067978786636405).
 12. Laureatem konkursu zostaną dwie osoby, które wskażą prawidłową liczbę lub liczbę najbliższą prawidłowej. W przypadku remisu Laureatami zostaną osoby, które podały właściwe odpowiedzi jako pierwsze.
 13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
 14. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 15. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 16. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny poprzez wiadomość prywatną na fanpage'u Planszówek we dwoje.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 19. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.

Sponsorem nagrody jest organizator Festiwalu Fantastyki Cytadela.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza