czwartek, 13 kwietnia 2017

Światowy Dzień Scrabble - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2017/04/swiatowy-dzien-scrabble-konkurs.html

13 kwietnia to Światowy Dzień Scrabble, święto jednej z klasycznych gier, która do dzisiaj zachowała swój urok. To tytuł, którego nie powinien wstydzić się żaden planszówkowicz i pozycja, którą można z dumą trzymać na swojej półce!

Nie masz w swojej kolekcji gry Scrabble? Nic straconego, dajemy Ci szansę na wygranie egzemplarza polskiej wersji Scrabble Original! Zadanie konkursowe i regulamin zabawy znajdziesz w dalszej części wpisu.

Zadanie:

 • z podanych liter ułóż jak największą liczbę tytułów gier, o których pisaliśmy na blogu   (przed 13.04.2017, nie bierz pod uwagę informacji prasowych, Planszówkowych wieści i zapowiedzi)
 • napisz jakie jest Twoje ulubione słowo i krótko to uzasadnij
 • prześlij zgłoszenie na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com, tytułując wiadomość "Światowy Dzień Scrabble"

Litery konkursowe i wskazówki:

 • A A A B B C D E E F F G I I K K L L M M N N O O P R R S S T T U V Y Z
 • WAŻNE: do ułożenia każdego tytułu możesz użyć całej podanej puli liter
 • jesteś ograniczony liczbą podanych liter, np. nie możesz użyć więcej niż 3 literek A
 • w przypadku gier z podtytułem wystarczy podać sam tytuł główny 
 • można układać tytuły składające się z kilku wyrazów
 • zaliczamy również tytuły, w których występują np. apostrofy (można je więc zignorować)

Termin:

 • do środy 19 kwietnia 2017 roku

Zwycięzca:

 • osoba, która poda największą liczbę tytułów
 • w przypadku remisu zadecyduje ulubione słowo i jego uzasadnienie

Nagroda:

 • gra Scrabble Original - wersja polska

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Światowy Dzień Scrabble" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com). 
 2. Sponsorem nagrody – gry Scrabble Original – jest wydawnictwo Mattel.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 6. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 13.04.2017 roku do 19.04.2017 roku, do godziny 23:59.
 7. Konkurs prowadzony jest na stronie www.planszowki.blogspot.com oraz za pośrednictwem adresu e-mail: planszowki.we.dwoje@gmail.com.
 8. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 10. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 12. Zadaniem konkursowym jest ułożenie z podanych liter (A A A B B C D E E F F G I I K K L L M M N N O O P R R S S T T U V Y Z) jak największej liczby tytułów gier opisywanych na blogu przed 13.04.2017, bez uwzględniania informacji prasowych, Planszówkowych wiesci i zapowiedzi, oraz podanie swojego ulubionego słowa wraz z krótkim uzasadnieniem i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com, w tytule wpisując: "Światowy Dzień Scrabble". Do każdego z tytułów można użyć całej podanej puli liter.
 13. Laureatem konkursu zostanie osoba, która poda jak największą liczbę tytułów. W przypadku remisu, Laureatem zostanie osoba, której słowo i uzasadnienie zostaną wybrane przez Organizatora.
 14. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
 15. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 16. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 17. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 18. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 20. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 21. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata przez Organizatora.

https://www.facebook.com/ScrabblePolska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza