czwartek, 20 kwietnia 2017

Boss Monster: Następny poziom - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2017/04/boss-monster-nastepny-poziom-konkurs.html
Znacie grę Boss Monster? Jeśli nie, to nic nie szkodzi, bo Następny poziom to samodzielny dodatek, który doskonale może pełnić też rolę podstawki! By mieć szansę na zdobycie gry musicie wcielić się w rolę złych bossów zarządzających lochami i...
Szczegóły i regulamin zabawy w dalszej części wpisu!

Zadanie:

 • opisz trzy kolejne komnaty (pułapek i/lub potworów), które przygotowałbyś w swoich podziemiach jako złowrogi boss
 • wyjaśnij w jaki sposób miałyby powstrzymać wyjątkowo potężnych bohaterów
 • odpowiedź umieść w komentarzu pod wpisem konkursowym na Facebooku (TUTAJ)

Termin:

 • do czwartku 27 kwietnia 2017 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której opis lochów spodoba się nam najbardziej

Nagroda:

 • gra Boss Monster: Następny poziom


Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Boss Monster: Następny poziom" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com). 
 2. Sponsorem nagrody – gry Boss Monster: Następny poziom – jest wydawnictwo Fabryka Kart Trefl-Kraków.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 6. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 20.04.2017 roku do 27.04.2017 roku, do godziny 23:59.
 7. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 9. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Zadaniem konkursowym jest opisanie trzech komnat pułapek i/lub potworów w podziemiach oraz sposobu, w jaki miałyby zatrzymać bohaterów. Odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod wpisem konkursowym na fanpage'u Planszówek we dwoje na Facebooku (https://www.facebook.com/Planszowkiwedwoje/posts/1058043117629972).
 12. Laureatem konkursu zostanie osoba, której praca najbardziej przekona Organizatora.
 13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
 14. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 15. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 16. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny poprzez wiadomość prywatną na fanpage'u Planszówek we dwoje.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 19. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 20. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata przez Organizatora.

Sponsorem nagrody jest wydawnictwo Fabryka Kart Trefl-Kraków.
 
https://www.facebook.com/TreflJokerLine

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza