piątek, 27 stycznia 2017

Trzecie urodziny Planszówek we dwoje - konkurs #2 - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2017/01/trzecie-urodziny-planszowek-we-dwoje_27.html

Drugi konkurs urodzinowy! Tym razem szansa na zgarnięcie Ambicji, dodatku do Roll for the Galaxy, od wydawnictwa Games Factory Publishing! Na wykonanie zadania macie czas do końca poniedziałku 30 stycznia! Szczegóły w rozwinięciu wpisu! Powodzenia!

Zadanie:

 • w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u (link) napisz, na podstawie czego (książki, filmu, wydarzenia, postaci, miejsca itd.) chciałbyś zobaczyć grę planszową i jak ją sobie wyobrażasz (kilka słów o mechanice czy ogólnym pomyśle)
 • zależnie od wyboru pamiętaj o podaniu tytułu, wydarzenia, nazwiska postaci itd.
 • jeśli nie wiesz jak się za to zabrać, rzuć okiem na nasz wpis Zróbcie z tego planszówkę!


Termin:

 • do poniedziałku 30 stycznia 2017 roku

Zwycięzca:

 • osoba, której pomysł najbardziej się nam spodoba

Nagroda:

 • Ambicja (dodatek do Roll for the Galaxy) od wydawnictwa Games Factory Publishing

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Trzecie urodziny Planszówek we dwoje - konkurs #2" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com). 
 2. Sponsorem nagrody – dodatku do gry planszowej – jest wydawnictwo Games Factory Publishing.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika.
 6. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 27.01.2017 roku do 30.01.2017 roku, do godziny 23:59.
 7. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 9. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Zadaniem konkursowym jest napisanie w komentarzu pod wpisem na Facebooku (link) na podstawie czego chciałoby się zobaczyć grę planszową i krótkie opisanie pomysłu.
 12. Laureatem konkursu zostanie osoba, której zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatora.
 13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
 14. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedynie to otrzymane jako pierwsze.
 15. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 16. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 19. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 20. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata przez Organizatora.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo Games Factory Publishing!

http://www.gamesfactory.pl/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza