czwartek, 5 stycznia 2017

Każde miasto ma swój cud! - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2017/01/kaze-miasto-ma-swoj-cud-konkurs.html
Masz 7 Cudów świata: Pojedynek bez karty cudu Messe? Nic straconego! Zajrzyj na nasz fanpage i zaproponuj swój własny lokalny "ósmy cud świata", a może karta trafi właśnie do Ciebie! Bo przecież w każdej miejscowości jest coś oryginalnego, ciekawego i jedynego w swoim rodzaju!

W rozwinięciu wpisu znajdziecie regulamin tego minikonkursu oraz link, pod którym należy umieszczać komentarze. Powodzenia!


Zadanie:

 • podaj swój lokalny cud świata, o którym wszyscy powinni usłyszeć
 • krótko opisz, dlaczego właśnie on zasługuje na miano "ósmego cudu świata"

Link do postu konkursowego:

 

Termin:

 • do 9.01.2017 roku, do godziny 23:59

Zwycięzca:

 • osoba, której cud najbardziej nas przekona

Nagroda:

 • karta Messe do gry 7 Cudów świata: Pojedynek

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "Każe miasto ma swój cud!" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com).
 2. Sponsorem nagrody –karty Messe –  jest redakcja bloga Planszówki we dwoje.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik). 
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook.
 5. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 05.01.2017 roku do 9.01.2017 roku, do godziny 23:59.
 6. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z konkursu.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 10. Nagrodą w Konkursie jest karta Messe do gry 7 Cudów świata: Pojedynek..
 11. Zadaniem konkursowym jest skomentowanie wpisu konkursowego na fanpage'u bloga (link), podanie w komentarzu własnej propozycji lokalnego cudu świata i jej uzasadnienie.
 12. Laureatem konkursu zostanie osoba, której praca zostanie wybrana przez Organizatora.
 13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
 14. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 15. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 16. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną na fanpage'u bloga.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 19. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 20. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata przez Organizatora.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza