sobota, 26 listopada 2016

List do Świętego Mikołaja - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2016/11/list-do-swietego-mikoaja-konkurs.html
Ho ho ho! Z okazji zbliżających się mikołajek wraz z wydawnictwem Fabryka Kart Trefl-Kraków przygotowaliśmy dla Was mały konkurs, w którym wygrać można pięknie ilustrowany zestaw kart. W jego skład wchodzą dwie 55-kartowe talie ze świątecznymi grafikami. Ale, ale... Najpierw musicie udowodnić nam, że byliście w tym roku grzeczni!

W rozwinięciu wpisu znajdziecie zadanie konkursowe oraz regulamin. Termin mija 4 grudnia!

Zadanie:

 • napisz list do Świętego Mikołaja
 • przekonaj w nim, że byłaś / byłeś  w tym roku grzeczna / grzeczny
 • prześlij list w wiadomości e-mail zatytułowanej "Mikołajki" na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com 

Termin:

 • do 4.12.2016 roku, do godziny 23:59

Zwycięzca:

 • osoba, której list przekona Świętego Mikołaja (no dobra, nas)  

Nagroda:

 • zestaw świątecznych kart Merry Christmas Playing Cards

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu "List do Świętego Mikołaja" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com).
 2. Sponsorem nagrody – zestawu kart Merry Christmas Playing Cards – jest wydawnictwo Fabryka Kart Trefl-Kraków.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 26.11.2016 roku do 4.12.2016 roku, do godziny 23:59.
 5. Konkurs prowadzony jest na stronie www.planszowki.blogspot.com oraz za pośrednictwem adresu e-mail: planszowki.we.dwoje@gmail.com.
 6. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z konkursu.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 10. Nagrodą w Konkursie jest zestaw kart Merry Christmas Playing Cards ufundowany przez Sponsora.
 11. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Świętego Mikołaja i przekonanie go, że było się grzecznym w tym roku oraz przesłanie rozwiązania za pośrednictwem poczty e-mail na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com, w tytule wpisując: "Mikołajki".
 12. Laureatem konkursu zostanie osoba, której praca zostanie wybrana przez Organizatora.
 13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje i członkowie ich najbliższych rodzin.
 14. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń pod uwagę będzie brane jedyne to otrzymane jako pierwsze.
 15. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 16. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 17. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 19. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 20. Nagrodę wysyła Sponsor do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata przez Organizatora.

Powodzenia! 

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo Fabryka Kart Trefl-Kraków! Dziękujemy!

http://www.trefl.krakow.pl/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza