środa, 20 lipca 2016

Pomóż komisarzowi Wiktorowi - konkurs zakończony

http://planszowki.blogspot.com/2016/07/pomoz-komisarzowi-wiktorowi-konkurs.html

Wczoraj z muzeum sztuki dziwnej skradziono jeden z najdroższych eksponatów! Poszukiwania obrazu prowadzi sam komisarz Wiktor, postrach przestępców i jeden z najbardziej doświadczonych śledczych. Gwiazda naszej policji bez problemu trafiła do kryjówki złodzieja. I właśnie wtedy zaczęły się schody... 

- W dziupli przestępcy natrafiliśmy na ogromny skarbiec, którego niestety nie udało się nam otworzyć - tłumaczy Wiktor. Jak się okazuje ta przeszkoda nie zniechęciła dzielnego komisarza.

- Odnalazłem pewne wskazówki dotyczące szyfru, z którymi jednak nie możemy sobie poradzić - wyjawia podirytowany policjant. - Apelujemy więc o pomoc! Być może znajdzie się ktoś ze specjalistyczną wiedzą, kto pomoże nam odzyskać skradziony obraz prawdopodobnie znajdujący się w skarbcu...

Policja ujawniła wszystkie zebrane wskazówki. Według komisarza Wiktora rozwiązaniem zagadki są... tytuły gier planszowych! Wraz z władzami apelujemy do wszystkich czytelników o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy! Dla osoby, która przyczyni się do otwarcia skarbca przewidziano nagrodę - grę opowiadającą o ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy samego komisarza Wiktora!

Zadanie: 
 • rozpoznaj jak najwięcej znalezionych w kryjówce złodzieja elementów gier widocznych na zdjęciu konkursowym 
 • prześlij ich tytuły na adres planszowki.we.dwoje@gmail.com

Termin:
 • do 31.07.2016 roku 
albo
 • do otrzymania wiadomości z poprawnie podanymi 
22 tytułami gier 


Zwycięzca:
 • osoba, która prześle najwięcej odgadniętych tytułów
 • w przypadku remisu decyduje kolejność zgłoszeń

Nagroda:

Egzemplarz gry Komisarz Wiktor: Sprawa zaginionego obrazu

Zdjęcie konkursowe i podpowiedzi komisarza:
 • wszystkie widoczne elementy pochodzą z gier, których zdjęcia można znaleźć na:  stronie Planszówki we dwoje, fanpage'u bloga lub profilu na Instagramie
 • wybrane elementy mogą nie być widoczne na ww. zdjęciach
 • tytuły gier nie powtarzają się
 • do każdego numeru przypisana jest wyłącznie jedna poprawna odpowiedź
Ach, ci niedbali technicy! Przecież dowód nr 5 jest prawie cały zasłonięty! ;)
 
Regulamin:
 1. Organizatorem konkursu "Pomóż komisarzowi Wiktorowi" (dalej: Konkurs) jest redakcja bloga Planszówki we dwoje (planszowki.blogspot.com).
 2. Sponsorem nagrody – gry planszowej Komisarz Wiktor: Sprawa zaginionego obrazu – jest wydawnictwo Tailor Games.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnik).
 4. Konkurs trwa od momentu opublikowania w dniu 20.07.2016 roku do 31.07.2016 roku, do godziny 23:59 lub do momentu otrzymania prawidłowej odpowiedzi zawierającej 22 odgadnięte tytuły gier.
 5. Konkurs prowadzony jest na stronie www.planszowki.blogspot.com oraz za pośrednictwem adresu e-mail: planszowki.we.dwoje@gmail.com.
 6. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 8. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikację z konkursu.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 10. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz gry Komisarz Wiktor: Sprawa zaginionego obrazu ufundowany przez Sponsora.
 11. Zadaniem konkursowym jest rozpoznanie przedstawionych na zdjęciu elementów gier planszowych i podanie tytułów gier, z których pochodzą.
 12. Laureatem konkursu zostanie osoba, która odgadnie i poda największą liczbę prawidłowych tytułów gier planszowych przedstawionych na zdjęciu konkursowym. W przypadku remisu wśród zgłoszeń Uczestników, laureatem zostanie osoba, której wiadomość e-mail dotrze na naszą skrzynkę pocztową jako pierwsza.
 13. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu Planszówki we dwoje, członkowie ich najbliższych rodzin oraz znajomi.
 14. Rozwiązania należy kierować na adres e-mail: planszowki.we.dwoje@gmail.com do dnia 31.07.2016 roku, do godziny 23:59.
 15. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 16. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 17. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 18. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ogłoszenia wyników swój adres korespondencyjny na adres: planszowki.we.dwoje@gmail.com
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu. 
 20. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 21. Nagrodę wysyła Organizator do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania adresu korespondencyjnego Laureata.

Powodzenia!

Sponsorem nagrody w konkursie jest wydawnictwo Tailor Games. Dziękujemy!
http://sklep.tailorgames.pl/

1 komentarz: